CULabPro多通道脑电放大器


CULabPro:视友科技为科研领域推出的经济型高分辨率多通道脑电采集设备。支持4/8通道脑电信号的同步实时采集、预处理和传输,数据通讯支持有线、蓝牙、WIFI等多种传输方式,各项技术指标均可达科研级水平,可应用于SSVEP、P300、运动想象等BCI研究和应用领域。

            脑电放大器                                       脑电数据接收盒